Privacyverklaring

Vintage Traveling hecht veel waarde aan jouw privacy, en doet zijn best dit zoveel mogelijk te beschermen. Hieronder kun je de privacyverklaring van Vintage Traveling lezen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vintage Traveling verwerkt van de huurders.

Indien je een oldtimer camper, caravan of auto gaat huren bij Vintage Traveling, of om een andere reden persoonsgegevens aan Vintage Traveling verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te laten verwerken.

Vintage Traveling adviseert je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vintage Traveling| van Nispenstraat 194|6521 KS| Nijmegen| 06- 41792179 | info@vintagetraveling.nl | KvK: 70076529

2. Welke gegevens verwerkt Vintage Traveling en voor welk doel?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum
 • Adresgegevens eventueel postadres
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Kopie rijbewijs en identiteitskaart
 • Foto’s van schade aan het voertuig

Vintage Traveling verwerkt de bovenstaande  persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het reserveren, factureren en afsluiten van een huurovereenkomst en de eventuele annulering daarvan;
 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e- mailadres wordt gebruikt voor het versturen van gegevens en informatie omtrent de verhuur en eventuele activiteiten van Vintage Traveling;
 • Een kopie van het rijbewijs en identiteitsbewijs is nodig voor het indienen van een (schade)claim bij de verzekeraar. Daarbij worden je BSN nummer en pasfoto afgeschermd.
 • Foto’s van schade word uitsluitend gebruikt ter bewijsvoering en verduidelijking voor Vintage Traveling en de aangesloten verzekeraar.

3. Bewaartermijnen

Wanneer de verhuurperiode bij Vintage Traveling is beëindigt bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn voor financiële administratie. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij al jouw persoonsgegevens.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Vintage Traveling passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vintage Traveling gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Je kan een verzoek indienen bij Vintage Traveling om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vintage Traveling zal jouw verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Vintage Traveling.
 • Indien je klachten hebt over de wijze waarop Vintage Traveling jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens. (autoriteitpersoonsgegevens.nl)
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Vintage Traveling via info@vintagetraveling.nlof telefoonnummer 06- 41792179

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken op www.vintagetraveling.nl