Huurvoorwaarden

Oldtimer campers, caravans & auto’s

Algemene huurvoorwaarden

Oldtimer Campers, Caravans & auto’s

Huisregels voor huurder

 1. De huurder heeft een minimum leeftijd van 24 jaar en beschikt minimaal 2 jaar over een Nederlands/Internationaal geldig rijbewijs B. Er wordt een kopie/ foto gemaakt van het rijbewijs bij vertrek. De papieren worden bewaard in de administratie van Vintage Traveling. Er mogen meerdere mensen in de camper/auto rijden (tot max. 3) waarvoor dezelfde eisen gelden. Schade veroorzaakt door anderen wordt volledig op de huurder verhaald.
 2. De huurder zorgt tevens voor een identiteitsbewijs ter controle bij het ophalen van de camper/ caravan of auto bij de stallingsplaats. Daarvan wordt tevens een kopie/ foto gemaakt.
 3. De huurder is zich ervan bewust dat het een oldtimer betreft. De campers zijn met zorg gerestaureerd en onderhouden, en zijn voor de echte liefhebber, de voertuigen hebben hun beperkingen en soms ook ongemakken. Respecteer de leeftijd! Toer op je gemak en maak geen haast.
 4. De huurder houdt zich aan de adviessnelheid van 80 tot 90 km per uur. De oldtimer campers en auto’s zijn daarom ook minder geschikt voor op de snelweg (comfort/ geluid/geur/). De bediening van de voertuigen kan anders zijn dan je gewend bent, ze zijn niet gebouwd om snel te rijden, houd daar a.u.b. rekening mee en pas je rijgedrag daarop aan.
 5. De huurder draagt zorg voor een normale bediening van de camper en voor het klein motorisch onderhoud tijdens de huurperiode. Dat wil zeggen: (en echt niet moeilijk! )
  . Motoroliepeil op vereist niveau houden.
  . Koelvloeistof op vereist niveau houden.
  . Tanken van de juiste brandstof: Benzine (euro 95/ 98)
  Een uitgebreide instructie/ gebruikshandleiding krijg je bij het ophalen van de oldtimer. Tevens ligt er één ter inzage in de camper/ auto of caravan. Indien bij schade mocht blijken dat niet conform de gebruikshandleiding is gehandeld, is huurder aansprakelijk voor de ontstane schade.
 6. Bij pech of schade aan de oldtimer, het inventaris of motorische defecten neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder om hen daarvan op de hoogte te stellen. Samen zoeken we dan naar een mogelijke oplossing. Vintage Traveling Inge: 06-41792179 of Herman: 06-15065024
 7. Het is aan te bevelen om een reis- (en annulerings) verzekering af te sluiten. Dat kan o.a. bij Attenta
 8. Voor de huurder en inzittende is het verboden te roken alle voertuigen.
 9. De huurder krijgt de camper mee met een volle brandstoftank. Graag ook weer afgetankt retour. Indien het niet is gelukt om af te tanken dan worden de kosten van de brandstof van de borg afgehouden.
 10. De huurder verklaart dat hij en iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst tijdens het besturen van de camper of auto niet onder invloed is van alcohol, verdovende of geneesmiddelen, en over een voldoende lichamelijke en geestelijke gezondheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is.
 11. De huurder is op de hoogte van het feit dat niet alle zitplaatsen achterin de camper of auto voorzien zijn van autogordels. Het gebruik van de zitplaatsen zonder gordel is geheel op eigen risico van de huurder. (Het maximaal aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane zitplaatsen in de camper)
 12. De huurder is ervan op de hoogte dat de oldtimer campers en auto’s enkel worden verhuurd voor gebruik in Nederland (m.u.v. de waddeneilanden). De oldtimer caravans mogen de grens over, mits een ANWB wegenwacht europa service + aanhangwagen is afgesloten.
 13. Overbelading van de voertuigen willen we graag voorkomen. Materiele- of letselschade aan derden of schade aan de camper wordt anders niet vergoed door de verzekeraar en derhalve verhaald op de verhuurder. Daarom geldt voor de camper een max. bagage tot 250 kg, voor de caravans max. 100 kg, en voor de auto’s max. 50 kg (inventaris van vintage traveling en eigen gewicht niet meegerekend).
 14. De camper/caravan of auto wordt opgehaald bij het stallingsadres of wordt tegen extra km vergoeding op de afgesproken plaats gebracht en daarnaast wordt eventueel de caravan of camper geïnstalleerd.
 15. De huurder moet bij het verlaten van de camper het pedaalslot vastzetten.

Boeking, betaling & borg

 1. De reservering gaat via de website van Vintage Traveling, telefonisch of via de e-mail. De reserverings/boekingsaanvraag geeft de intentie van de huurder om een overeenkomst aan te gaan met Vintage Traveling op basis van de algemene voorwaarden.
 2. De verhuur is inclusief volledig inventaris.
 3. Na de reserveringsaanvraag krijgt de huurder binnen 24 uur een huurovereenkomst en factuur toegezonden. De huurovereenkomst dient bij het ophalen van de oldtimer samen verder ingevuld te worden. Er wordt door de verhuurder (en evt. medebestuurders) een kopie/foto van het rijbewijs en identiteitsbewijs van de bestuurder(s) gemaakt en bij de papieren aangehecht. Daarna wordt de overeenkomst door de huurder en verhuurder ondertekend.
 4. Naast de huurprijs betaal je als huurder ook een borgsom. Deze is afhankelijk van het voertuig. De borg dient als zekerheid.
 5. De eerste termijn betaling (50% van de totaalprijs) dient binnen één week na ontvangst van de huurovereenkomst te zijn voldaan. De reservering is dan definitief. De tweede termijn betaling dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. De borg kan tot een dag voor vertrek worden gestort op de bankrekening van Vintage Traveling.
 6. Indien de reservering in minder dan zes weken voor de vertrekdatum is afgesloten, is de volledige huursom ineens verschuldigd. Dan geldt er dus geen termijnbetaling.
 7. De volgende betaalwijzen zijn er bij Vintage Traveling: per bank , op ons rekeningnummer:
  . Bankoverschrijving: NL18ABNA0818946792
  . iDeal
  . Tikkie
 8. De borg van de oldtimer camper, caravan of auto wordt tot uiterlijk 7 dagen na terugkomst volledig teruggestort op de bankrekening van de huurder. Eventuele schade, kosten en vergoedingen van de camper/ caravan of auto wordt in mindering gebracht op de borgsom. Schade of verlies van inventaris valt hier ook onder.
 9. Indien blijkt dat de borg onvoldoende is om de extra kosten te verhalen waarvoor de huurder aansprakelijk is, heeft de verhuurder recht om de hele borg in te houden en het restant van de gelden op de huurder te verhalen, het eigen risico is immers niet gelijk aan de borg. Ontstaan er meerdere schades in één huurperiode, dan heeft de verhuurder het recht per schadegebeurtenis het eigen risico te verhalen op de huurder.
 10. Verhuurder behoudt zich ten alle tijden het recht, zonder tussenkomst van een rechter en zonder opgaaf van reden de huurovereenkomst te weigeren of te beëindigen.

Annulering

 1. De huurder dient te annuleren per e- mail of telefoon. De annulering is definitief als je een bevestiging van Vintage Traveling hebt gehad.
 2. Bij annulering is de huurder, afhankelijk van de resterende tijd tot de verhuurperiode, verschuldigd:
  . 25% van de huursom tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode
  . 50% van de huursom tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode
  . 75% van de huursom tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode
  . 100% van de huursom vanaf de aanvangsdatum.
 3. Eerder terugbrengen van de camper/ caravan geeft geen recht op restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom.

Schade en eigen risico

 1. Het eigen risico bedraagt € 1000,- per schadegebeurtenis. Ontstaan er in één huurperiode meerdere schades, dan houdt de verzekeraar per gebeurtenis het eigen risico in. Eventueel kun je via Attenta je eigen risico afkopen
 2. Bij nalatigheid in gebruik, zoals motorische nalatigheid, brandschade, schade aan of het ontbreken van inventaris, maar ook overbelasting van het voertuig kan het eigen risico hoger uitvallen en deze kosten worden dan verhaald bij de verhuurder.
 3. Alle schades aan de camper/ caravan of auto dienen door de huurder direct telefonisch aan verhuurder te worden gemeld. Daarnaast moet bij schade aan de camper/ caravan of auto altijd het “ Europese schadeformulier” ingevuld worden, ook als het alleen schade aan derden betreft. Bij voorkeur neemt men enkele foto’s van de schade en locatie van het ongeluk/ schade. Het formulier met foto’s moet dan aan Vintage Traveling overhandigd worden voor verdere afhandeling.
 4. Vintage Traveling kan niet aansprakelijk worden gehouden voor persoonlijke of materiële schade ontstaan door gebruik van de camper/ caravan/ auto, het inventaris, een mechanische storing en/ of schade door aanrijding.
 5. Kosten ten gevolge van braak, verlies en/ of diefstal worden ten alle tijden verhaald op de huurder.
 6. De huurder stelt de verhuurder z.s.m. op de hoogte indien er op de ingangsdatum van de huurovereenkomst geen oldtimer ter beschikking gesteld kan worden. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld schade of verlies. De verhuurder tracht een gelijkwaardige camper voor vertrek ter beschikking te stellen, indien dit niet mogelijk is, wordt het huurbedrag direct teruggestort.
 7. Het kan voorkomen dat reparatie tijdens de verhuurperiode niet meer mogelijk is. Dan kan de vakantie helaas niet meer voortgezet worden. Er wordt een tegoedbon uitgegeven van de resterende dagen zodat er op een ander tijdstip een nieuwe boeking gedaan kan worden.

Pechhulp

 1. Bij pech is Vintage Traveling 24/7 bereikbaar. Wij denken mee naar een oplossing en bieden hulp waar kan en nodig is. Vintage Traveling Inge: 06-41792179 of Herman: 06-15065024 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van verhuurder reparaties aan het gehuurde te verrichten.
 2. Wanneer reparatie van de camper/ auto door ons niet mogelijk is geven we je toestemming om pechhulp via Roadguard (zakelijk, alleen in NL) in te schakelen. De app kan vooraf aan de huurperiode op de telefoon geïnstalleerd worden.De kosten worden betaald door de verhuurder op enkele uitzonderingen na:
  . Schade aan banden
  . Lege accu
  . Niet sluiten van het dakraam
  . Niet uitvoeren van het dagelijkse onderhoudVoor bovenstaande is de huurder zelf verantwoordelijk en kan daarbij de pechhulp inschakelen na goedkeuring van Vintage Traveling.Deze kosten worden in mindering gebracht van de borg en bij extra kosten boven de borg worden deze op de huurder verhaald.Bij roadguard is vervangend vervoer (auto) naar huis geregeld.
 1. Voor de caravans geldt dat er een geldige groene kaart getoond moet kunnen worden van het trekkende voertuig. Een kentekenplaat van het voertuig voor op de caravan dient aanwezig te zijn. Tevens is het verplicht om een ANWB wegenwacht Europa service + aanhangwagen af te sluiten die op naam van de verhuurder staat. De maximale bagage voor de caravan is 100kg.

Huurperiode en ophalen

 1. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart verhuurder aan huurder dat deze aan de volgende verplichting heeft voldaan:
  . controle op werking
  . brandstof en
  . oliereservoir en andere vloeistoffen zijn afgevuld tot onderhoudsniveau.
 2. Op de afgesproken tijd is de camper/caravan/auto
  beschikbaar en er zal bij het ophalen een bedieningsinstructie gegeven worden door de verhuurder.
 3. De verhuurder en huurder zullen samen a.d.h.v. de huurovereenkomst de staat van de camper controleren, kilometerstand en overige bijzonderheden vastleggen.
 4. Daarnaast verklaart de verhuurder dat de camper auto is voorzien van een geldige APK- keuring.
 5. De verhuurder heeft de camper Allrisk verzekerd met € 1000 eigen risico. Schade aan de mensen die in de camper zitten of eigendommen van de huurder zijn niet verzekerd. Hier dient u zelf een verzekering voor af te sluiten. Het is ook mogelijk het eigen risico af te kopen.
 6. De verhuurder zorgt voor een volle brandstoftank.
 7. Tijdens de huurperiode kan de eigen auto op het stallingsadres geparkeerd worden. Dit is geheel op eigen risico.
 8. Boetes opgelegd tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder.
 9. Huisdieren mogen in overleg met huurder mee.

Terugbrengen en schoonmaak

 1. Vintage Traveling hanteert een standaard schoonmaaktarief van 35 euro per huurperiode. De huurder dient echter ook zelf de camper/ caravan of auto schoon in te leveren, in dezelfde staat als waarin de camper/auto/caravan is ontvangen. De oldtimers mogen niet door de wasstraat!!
 2. Bij inlevering op de afgesproken tijd wordt gezamenlijk de huurovereenkomst doorgelopen om de staat van de camper/caravan en auto te controleren. Eventuele schade gemaakt door huurder tijdens de huurperiode wordt op het formulier vermeldt en door beide partijen ondertekend. Brengt de huurder de camper of caravan later terug dan overeengekomen, dan heeft Vintage Traveling het recht om de huurder de huursom per dag, vermeerderd met een boete van € 75 euro per dag dat de camper te laat binnen komt op te leggen.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de algemene voorwaarden van Vintage Traveling en de door Vintage Traveling gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen m.b.t. de overeenkomsten of algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

De algemene voorwaarden zijn op alle oldtimer voertuigen van Vintage Traveling van toepassing en zijn te raadplegen via de website en in de gebruikershandleidingen.